top of page
  • Forfatterens bildeIselin

Vi drar i gang Minimakers for å undervise barna i det viktigste språket barneskolen ikke gir dem

Vår med-grunnlegger Robert Kristiansen har skrevet et innlegg på LinkedIn angående vårt prosjekt:

..."Det finnes to ulike fokusområder innenfor innovasjon. På den ene siden finner man de som ønsker å bevare, og på den andre siden de som ønsker å forstyrre (Sustaining vs. Disruptive). I en forenklet fremstilling kan man si at etablerte bedrifter ønsker å bevare sitt marked, mens nye bedrifter ønsker å forstyrre eksisterende forretningsmodeller og markeder.


Det er kun gründere med dyp kunnskap om ulike teknologier og komponenter som vil ha forutsetninger for å lykkes i digitaliseringen i fremtiden. Å oppnå slik kunnskap krever at våre unge blir bevisst de teknologiske nyvinninger de omgir seg med, og lærer å se hvilke muligheter og begrensninger som ligger i dem. En slik utdannelse og bevisstgjøring bør starte så tidlig som mulig, og må ikke begrenses til kun et par år i løpet av den høyere utdanningen.


I mitt møte mellom asiatisk og europeisk kultur for koding, er det noe som kjennetegner spesielt den norske koderen. Det er evnen til å forholde seg til en problemstilling selvstendig, både funksjonelt og teknisk. Det er en konkurransefordel som er helt unik, og som vi bør dyrke videre. Det er først og fremst det vi omgir oss med, og kulturen vi lever i som skaper en slik bevissthet til løsningen.

Gjennom robotiseringen ser man nå at bedrifter har begynt å flagge hjem produksjonen. Det skapes nye arbeidsplasser her hjemme hvor kravet til teknisk kompetanse og forståelse for hvordan man koder robotene er høy. Sammensetningen av fag og hva det undervises i må revideres i tråd med hva våre unge trenger for å lykkes.


Vi starter i hjembyen vår Kristiansand, men vi har kjøpt opp minimakers.com og har ambisjoner om å spre aktiviteten for å lære barn algoritmisk tankesett over hele landet i samarbeid med andre ildsjeler. Kanskje klarer vi å spre det til hele verden fra Norge?

Vi skal holde kursprisen så lav som mulig slik at terskelen for å bli med blir lav. Inkludert i kursprisene er microbit, Lilypad og for de litt eldre barna blir det kjøpt inn 3D-printere som de skal lære og bruke i samspill med microbit programmeringen.


Les resten av artikkelen her: https://www.linkedin.com/pulse/vi-drar-i-gang-minimakers-å-undervise-barna-det-ikke-gir-kristiansen/?fbclid=IwAR0wEp2cvsUW2ooJ54Z6fAYpRu3EfospXSSHzUA1kAQ1lkeOo6FiMQFq5pM


86 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page