top of page

VÅR 2020: 

Oppstart mars:
HELGEKURS
Lørd. 07.03.
+ sønd. 08.03.
kl. 12:00 - 15:00
TIRSDAGER
6 uker fra 17.03.
kl. 16:30 - 18:00
TIRSDAGER
6 uker fra 17.03.
kl. 18:15 - 19:45
HELGEKURS
Lørd. 14.03.
+ sønd. 15.03.
kl. 12:00 - 15:00
MANDAGER
4 uker fra 23.03.
kl. 17:30 - 19:30
Oppstart april:
TORSDAGER
6 uker fra 02.04.
kl. 18:15 - 19:45
TORSDAGER
6 uker fra 02.04.
kl. 16:30 - 18:00
HELGEKURS
Lørd. 18.04.
+ sønd. 19.04.
kl. 12:00 - 15:00
HELGEKURS
Lørd. 25.04.
+ sønd. 26.04.
kl. 12:00 - 15:00
Oppstart mai:
MANDAGER
4 uker fra 10.05.
kl. 17:30 - 19:30
bottom of page